Winkerk Online


Enkele kenmerke van Winkerk Online.

  1. Winkerk Online is ten volle POPI aanpasbaar
  2. Tweetalige program (Afrikaans en Engels).
  3. Winkerk Online is die “Aanlyn” weergawe van Winkerk 7 en kan op enige "device" werk wat toegang tot die internet het.
  4. Gebruikers kan dus selfs van tablette of selfone toegang tot Winkerk Online verkry.
  5. Predikante en/of Kerkkantoor personeel kan inligting van enige lidmaat van die gemeente sien asook wysiginge versoek.
  6. Wysiginge moet egter deur die kerkkantoor goedgekeur word.