Winkerk 7


Enkele kenmerke van Winkerk 7.

 1. Winkerk 7 is ten volle POPI aanpasbaar
 2. Tweetalige program (Afrikaans en Engels).
 3. Ontwerp vir Windows 10, maar werk ook op Windows 8 en 7.
 4. Sekuriteit van data is 'n groot prioriteit. Die program maak gebruik van 'n Microsoft SQL Server databasis. (Enige weergawe, maar Infokerk beveel SQL Server 2005 Express weergawe aan, omdat dit kleiner as nuuter weergawes is om af te laai, en makliker om te installeer.)
 5. Toegangsbeheer van gebruikers met verskillende sekuriteitsklarings voorsien addisionele sekuriteit van die data.
 6. Outomatiese rugsteun van data (Sien Backup Buddy) en stoor van data op die Infokerk 'Cloud Server'.
 7. Winkerk 7 kan ewe goed deur klein gemeentes op lossstaande rekenaars gebruik word as deur Makrogemeentes op netwerke.
 8. Met die koms van Winkerk 7 in Aug 2010 het Infokerk 'n unieke konsep van Mylpale in die program bekendgestel. Die woord 'Mylpale' was nog nooit voorheen in enige gemeente program of selfs in die omgangstaal in kerke gebruik nie. Ons het 3 soorte mylpale uit bestaande data oorgeskakel na die mylpaal konsep, naamlik: Doopmylpale, Belydenisafleggingmylpale en Huweliksmylpale. Soos met die herdenking van verjaarsdae het die mylpaalkonsep dit nou ook moontlik gemaak om van die herdenking van bg. 3 mylpale te kan rekord hou. 'n Baie belangrike funksie van mylpale is dat gebruikers eie mylpale kan skep en dan ook van die herdenking daarvan kan rekord hou.
 9. Invoer en seleksie van alle persoonlike besonderhede van lidmate.
 10. Invoer en seleksie van lidmaatskap besonderhede.
 11. Invoer en seleksie van gesinsbesonderhede. Die konsep van gesinne is baie belangrik in gemeentes se bediening en is daarom ook 'n belangrike funksie van Winkerk 7.
 12. Meelewing, gawes en passies van lidmate kan aangedui word.
 13. Groepindelings:
  • Lidmate kan aan verskillende groepe en/of subgroepe gekoppel word.
  • Die rolle van lidmate in groepe kan aangedui word.
  • Aansluit- en uittreedatums kan aangedui word.
 14. Fotos kan aan lidmate gekoppel word.
 15. Die program beskik oor 'n uiters kragtige seleksiefasilliteit om lidmate te kan selekteer.
 16. Argief funksie asook hantering van onaktiewe lidmate.
 17. Verskeie take kan gelyktydig met gemerkte lidmate uitgevoer word. Dit maak die opdatumbring van inligting baie maklik omdat veranderinge aan lidmate nie individueel, een vir een gedoen hoef te word nie. (Die 'Tag' funksie om lidmate te merk is reeds in 1998 met die koms van Winkerk 98 as unieke konsep in die program ingebou en is telkens met elke weergawe van Winkerk verbeter tot die kragtige funksie wat dit vandag in Winkerk 7 is.)
 18. Volledige Sondagskoolmodule.
 19. Erediensregister.
 20. Bateregister.
 21. Besluiteregister.
 22. Verlofregister.
 23. Ontwerp eie verslae met enige van 3 verskillende verslagskryfmodules.
 24. Uitvoer van data na verskillende formate.
 25. Tweerigting kommunikasie met lidmate dmv persoonlik gerigte SMS'e asook ePos funksionaliteite. Een van die sterkpunte van die Winkerk 7 SMS'e is dat dit op baie verskillende maniere vooraf geskeduleer kan word om later afgelewer te word.
 26. SMS's kan langer as 160 karakters wees.

Hoofskerm
Die werking van Winkerk 7 is geweldig gebruikersvriendelik. Alle bywerkings word op een skerm gedoen.

Die byvoeg, wysig, skrap, seleksie en druk van lidmate word alles van dieselfde skerm af gedoen.