Winkerk 10


Laai Winkerk 10 hier af

Enkele kenmerke van Winkerk 10.

 1. Winkerk 10 is ten volle POPI aanpasbaar, selfs meer as wat Winkerk 7 was.
 2. Tweetalige program (Afrikaans en Engels).
 3. Ontwerp vir Windows 11, maar werk ook op Windows 10, 8 en 7.
 4. Sekuriteit van data is 'n groot prioriteit. Die Winkerk 10 databasis word in "encrypted" formaat op die gemeente se rekenaar gestoor.
 5. Toegangsbeheer van gebruikers met verskillende sekuriteitsklarings voorsien addisionele sekuriteit van die data.
 6. Outomatiese rugsteun van data. Backup Buddy vir Winkerk 10 is ingebou binne-in Winkerk 10 en sinchroniseer elke verandering na die Infokerk 'Cloud Server'.
 7. Data word nie net outomaties gerugsteun nie, maar elke verandering wat een gebruiker aanbring is onmiddellik sigbaar op ander gebruikers se rekenaars, waar ookal daardie rekenaars mag wees.
 8. Winkerk 10 kan ewe goed deur klein gemeentes op lossstaande rekenaars gebruik word as deur Makrogemeentes.
 9. Met die koms van Winkerk 7 in Aug 2010 het Infokerk 'n unieke konsep van Mylpale in die program bekendgestel. Die woord 'Mylpale' was nog nooit voorheen in enige gemeente program of selfs in die omgangstaal in kerke gebruik nie. Ons het 3 soorte mylpale uit bestaande data oorgeskakel na die mylpaal konsep, naamlik: Doopmylpale, Belydenisafleggingmylpale en Huweliksmylpale. Soos met die herdenking van verjaarsdae het die mylpaalkonsep dit nou ook moontlik gemaak om van die herdenking van bg. 3 mylpale te kan rekord hou. 'n Baie belangrike funksie van mylpale is dat gebruikers eie mylpale kan skep en dan ook van die herdenking daarvan kan rekord hou.
 10. Invoer en seleksie van alle persoonlike besonderhede van lidmate.
 11. Invoer en seleksie van lidmaatskap besonderhede.
 12. Invoer en seleksie van gesinsbesonderhede. Die konsep van gesinne is baie belangrik in gemeentes se bediening en is daarom ook 'n belangrike funksie van Winkerk 10.
 13. Meelewing, gawes en passies van lidmate kan aangedui word.
 14. Groepindelings:
  • Lidmate kan aan verskillende groepe en/of subgroepe gekoppel word.
  • Die rolle van lidmate in groepe kan aangedui word.
  • Aansluit- en uittreedatums kan aangedui word.
 15. Fotos kan aan lidmate gekoppel word.
 16. Een of meer "Attachments" kan aan lidmate gekoppel word.
 17. Die program beskik oor 'n uiters kragtige seleksiefasilliteit om lidmate te kan selekteer.
 18. Argief funksie asook hantering van onaktiewe lidmate.
 19. Verskeie take kan gelyktydig met gemerkte lidmate uitgevoer word. Dit maak die opdatumbring van inligting baie maklik omdat veranderinge aan lidmate nie individueel, een vir een gedoen hoef te word nie. (Die 'Tag' funksie om lidmate te merk is reeds in 1998 met die koms van Winkerk 98 as unieke konsep in die program ingebou en is telkens met elke weergawe van Winkerk verbeter tot die kragtige funksie wat dit vandag in Winkerk 10 is.)
 20. Volledige Sondagskoolmodule.
 21. Erediensregister.
 22. Bateregister.
 23. Besluiteregister.
 24. Verlofregister.
 25. Ontwerp eie verslae met die Winkerk 10 verslagskrywer of deur kolomme op die skerm te wysig en die inhoud van die tabel dan te druk.
 26. Uitvoer van data na verskillende formate.
 27. Tweerigting kommunikasie met lidmate dmv persoonlik gerigte SMS'e asook ePos funksionaliteite. Een van die sterkpunte van die Winkerk 10 SMS'e is dat dit op baie verskillende maniere vooraf geskeduleer kan word om later afgelewer te word.
 28. SMS's kan langer as 160 karakters wees.
 29. Daar sal ook eersdaags met lidmate gekommunikeer kan word dmv die Winkerk "Mobile" App wat op lidmate se selfone gelaai kan word.

Hoofskerm
Die werking van Winkerk 10 is geweldig gebruikersvriendelik. Alle bywerkings word op een skerm gedoen.

Die byvoeg, wysig, skrap, seleksie en druk van lidmate word alles van dieselfde skerm af gedoen.

Lidmate kan ook baie gemaklik op Winkerk Online gesoek word en dan in Winkerk 10 ingevoer word vanaf die gemeente waar hulle lidmaatskap tans is.