Wenke - FAQ's


Vraag.

Antwoord.

Die korrekte prosedures vir die argivering van lidmate.

Hoe om 'n Meeting met Teamviewer by te woon.

Hoe om jou Gmail settings te verander sodat Gmail nie jou epos blok nie.

Hoe registreer ek my gemeente vir SnapScan

Hoe stuur ek oordenkings sms'e aan lidmate

Ek wil graag my dominee se preke op die internet oplaai. Hoe kan ek dit doen?

Ek wil graag statistiek van gemeente getalle kry. Hoe kry ek dit?

Ek wil graag self 'n rugsteun kopie van my Winkerk data maak. Hoe dit ek dit?

Vraag.

Antwoord.

Wanneer ek my Winkerk oopmaak, wil dit nie oopmaak nie, met die opskrif "Database Connections"

Vraag.

Ek wil graag vir 'n lidmaat 'n attestaat of bewys van lidmaatskap uitreik, maar die program laat my net toe om die opsie "Verwyder" te kies. Hoe nou gemaak?

Antwoord.

Winkerk dui hiermee vir jou aan dat die lidmaat volgens die program nie 'n "lidmaat" is nie, en gevolglik mag jy nie 'n sertifikaat uitreik nie. Die uitgangspunt is dat jy nie iets mag uitreik wat jy nog nie ontvang het nie. Maak eerstens seker dat die lidmaat se "Lidstatus" as "Belydend" of "Doop" aangedui is, omdat slegs mense wie se lidmaatstattus Belydend of Doop is as lidmate in die stelsel gereken word. Maak verder seker dat die "BewysStatus" as "Ontvang" aangedui is.

Vraag.

Ek wil graag al my lidmate as "Onaktief" merk en dan voor begin net met die lidmate wat tans in die gemeente is. Mag ek dit doen?

Vraag.

Hoe werk die Sondagskoolprogram?

Vraag.

Ek wil graag alle lidmate selekteer wat in 'n sekere jaar gebore is?