Aanlyn Opleiding


Sedert die begin van die Covid-19 pandemie het ons dit goedgedink om te begin om met Zoom vir gemeentes Winkerk kursusse aan te bied. Elke streek sal verantwoordelik wees vir opleiding in hulle eie areas. Gemeentes sal ook die geleentheid hĂȘ om hier by elke area in te skryf vir 'n kursus.

POPI Kursus Inskrywing

Gemeentes wat nog nie ingeskryf het vir die POPI kursus nie, kan gerus hier onder kliek om in te skryf.

Winkerk 10 Kursusse

Finkerk Kursusse in Gauteng

Kontak gerus vir Neels Nothnagel vir alle Finkerk opleiding sowel as telefoniese ondersteuning by (082) 324-1949 of stuur vir hom 'n e-pos na cpn@global.co.za.
LW: Gemeentes moet die kostes vir die Finkerk opleiding met Neels self bespreek.

Finkerk Kursusse in Natal

Kontak gerus vir Fanie Nothnagel vir alle Finkerk opleiding sowel as telefoniese ondersteuning by (079) 306-3372 of stuur vir hom 'n e-pos na fanienothnagel@gmail.com
LW: Gemeentes moet die kostes vir die Finkerk opleiding met Fanie self bespreek.