Opleiding - Covid19 - Aanlyn Opleiding


In die lig van die voortslepende grendeltyd, wat meebring dat ons vir ten minste die afsienbare toekoms nie sal kan voortgaan met formele, in persoon opleiding nie, het ons dit goedgedink om te begin om met Zoom vir gemeentes solank Winkerk kursusse aan te bied. Elke streek sal verantwoordelik wees vir opleiding in hulle eie areas. Gemeentes sal ook die geleentheid hê om hier by elke area in te skryf vir 'n kursus.

POPI Kursus Inskrywing

Gemeentes wat nog nie ingeskryf het vir die POPI kursus nie, kan gerus hier onder kliek om in te skryf.

Transvaal Kursusse

Finkerk Kursusse in Gauteng

Kontak gerus vir Neels Nothnagel vir alle Finkerk opleiding sowel as telefoniese ondersteuning by (082) 324-1949 of stuur vir hom 'n e-pos na cpn@global.co.za.
LW: Gemeentes moet die kostes vir die Finkerk opleiding met Neels self bespreek.

Wes- en Noordkaap Kursusse

Kontak gerus vir Ds Danie Batt by (021) 782-1280 of (082) 378-8865 met enige navrae.

Vrystaat Kursusse

Kontak gerus vir Ds Jan Els by (083) 329-1007 met enige navrae.

Natal Kursusse

Kontak gerus vir Ds Jamie Rheeder by (060) 527-9893 met enige navrae.

Finkerk Kursusse in Natal

Kontak gerus vir Fanie Nothnagel vir alle Finkerk opleiding sowel as telefoniese ondersteuning by (079) 306-3372 of stuur vir hom 'n e-pos na fanienothnagel@gmail.com.
Fanie bied die kursusse op 'n een tot een basis aan en gewoonlik by die gemeente self.
LW: Gemeentes moet die kostes vir die Finkerk opleiding met Fanie self bespreek.

Ooskaap Kursusse

Kontak gerus vir Jandri by (082) 854-4274 met enige navrae.

Namibië Kursusse

Kontak gerus vir Jandri by (082) 854-4274 met enige navrae.