20 Jaar

Infokerk Nuus

Belangrike Kennisgewing - April en Mei Kantoor-ure
SMS aankope:
Ons versoek gemeentes vriendelik om SMS'e wat vanaf vanaf 25 April - 2 Mei benodig word, asb voor 24 April aan te koop.Vanaf 29 April tot 2 Mei sal GEEN SMS'e toegeken kan word nie.
Jandri is met verlof vanaf 25 April - 3 Mei
Jan en Eugenié is met verlof 29 April - 17 Mei
Ds Jan Els sal gedurende ons vakansietye beskikbaar wees vir telefoniese ondersteuning. Kontak hom gerus by (083) 329 1007


Kliek hier vir die nuusbrief
Registerafskrifte
Dit is weer die tyd van die jaar wat gemeentes hulle jaarlikse registerafskrifte moet indien by die kerkargief. Ons herinner net dat gemeentes hierdie verslae moet druk op die einde van die boekjaar of so na as moontlik daaraan.
Kliek gerus hier vir 'n YouTube video oor die regte voorbereiding van die registerafskrifte.
Kursusdatums 2024:
Ons nuutste kursusdatums is beskikbaar op ons webwerf.
Kliek gerus hier om in te skryf vir die opleiding.

LaptopsInfokerk - Hardeware Afdeling

Ons wil dit graag onder gemeentes se aandag bring dat ons reeds vir 'n aantal jare op 'n baie informele manier Laptops aan gemeentes verkoop het. Ons wil graag as deel van ons herstrukturering van Infokerk ook voortaan op 'n baie meer formele manier Laptops aan gemeentes verskaf. Hier is 'n kort uittreksel van die dienste wat ons lewer saam met die verskaffing van die laptop.
  1. Laptops word landwyd afgelewer.
  2. Voordat 'n Laptop aan die gemeente gestuur word, word 'n aantal verstellings aangebring om die laptop optimaal te laat funksioneer. Ons verwyder alle "Bloatware".
  3. Alle Windows opdaterings word volledig gedoen.
  4. Alle Windows konfigurasies om ons produkte optimaal te laat werk word ook gedoen.
  5. Ons installeer ook al die Infokerk sagteware wat die gemeente gebruik en maak seker dat alle Backups herwin is, sodat gebruikers wanneer hulle die rekenaar ontvang net kan begin werk.
  6. Ons installeer ook behalwe die Infokerk sagteware wat gemeentes gebruik, 'n "Basiese werkspakket" met verskillende Nutsprogramme, soos bv. 'n .PDF leser, Teamviewer en Zoom.
  7. Indien die gemeente Kaspersky by ons aangekoop het, word dit ook geïnstalleer en gekonfigureer. Sodanige gemeentes kwalifiseer ook vir afslag met hulle volgende jaar se lisensie vir Kaspersky. 
Kontak ons gerus vir pryse en spesiale aanbiedinge.
Jandri: 082 854-4274
Jan: 082 457-0456
Versoeke om gemeentes by te voeg in die lys
van Winkerk gemeentes
Ons kry steeds 'n geweldige hoeveelheid gemeentes wat versoeke rig het om nuwe gemeentes by te voeg in die lys van gemeentes. Die versoeke spruit uit misverstande rakende die oorplasing van lidmaatskap van lidmate wat oorgaan na ander denominasies.
LW: As 'n lidmaat oorgeplaas moet word na 'n ander kerkverband, mag jy nie in die argiveringsproses die opsie "Vertrek na 'n ander gemeente" kies nie, maar jy moet die opsie "Bedank" kies. Dit sal meebring dat die program nie 'n volgende gemeente vra nie.
Sien gerus ook die dokument op ons webwerf oor die argivering van lidmate vir 'n volledige verduideliking rakende oorplasing van lidmaatskap.

http://www.infokerk.co.za/downloads/argivering_van_lidmate.pdf
Telefoniese ondersteuning
Ons wil dit graag weer onder u aandag bring dat u asb die persoon
in u eie streek moet kontak vir telefoniese ondersteuning.

Alle gemeentes behalwe Vrystaat gemeentes:
Sedert die begin van die Covid-19 pandemie, werk Jandri van sy huis af en is hy dus net op sy selfoon beskikbaar. U kan hom gerus bel of verkieslik per WhatsApp 'n boodskap stuur. Sy selfoonnommer is: (082) 854-4274
Ons kantoornommer is steeds (012) 664-3465, maar u kan ons ook op ons selfone skakel.
Indien u deurkom na ons landlyn of selfone nie, word u nommer aangeteken op skakelbord of selfone en sal u so spoedig moontlik terugbel.
Jan selfoon: (082) 457-0456
Eugenie selfoon: (082) 543-7127
Jandri selfoon: (082) 854-4274
U kan gerus ook vir ons per WhatsApp 'n boodskap stuur.

Vrystaat:
Ds Jan Els is slegs beskibaar op sy selfoon. (083) 329-1007
POPI Inligting
1. Gemeentes kan steeds inskryf vir ons POPI kursus.  Gemeentes kan steeds teen die afslagprys inskryf.
Kliek hier om in te skryf.  As u sukkel om by die "Links" in te kom, gaan gerus reguit na ons webwerf en kies "Opleiding" en dan "Geskeduleerde Kursusse" en soek aan die regterkant vir die link om in te skryf. U kan ook die link hier copy en paste in jou Browser.  https://forms.gle/pQgvHFgHjxaz3zK77
2. Die aanstel van gemeentes se Inligtingsbeamptes is tydelik aangeskuif met geen nuwe teikendatum nie agv probleme op die IR se webwerf. U kan steeds probeer inskryf, en ons het gevind dat mens veral na-ure meer suksesvol is om wel te kan inskryf. Kliek hier vir die IR se aanlyn portaal.
3. Kliek hier om ons POPI handleiding templaat af te laai.
4.
Hou asb in gedagte dat dit eintlik noodsaaklik is dat u die kursus moes doen om werklik die handleiding sinvol te kan opstel.
Ouer nuusberigte
Lees die ouer nuus hier.