Kontak Ons


Gauteng - Hoofkantoor. (012) 664-3465

Alle gemeentes, behalwe Vrystaat gemeentes

Kontakpersoon: Ds Jan Venter
Selfoon: (082) 457-0456
E-Pos: jan@infokerk.co.za

Kontakpersoon: Jandri Venter
Selfoon: (082) 854-4274
E-Pos: jandri@infokerk.co.za

Kontakpersoon: Mev EugeniƩ Venter
Selfoon: (082) 543-7127
E-Pos: eugenie@infokerk.co.za

Finkerk: (082) 324-1949 of (079) 306 3372

Kontakpersoon: Mnr Neels Nothnagel
Selfoon: (082) 324-1949
E-Pos: cpn@global.co.za

Kontakpersoon: Mnr Fanie Nothnagel
Selfoon: (079) 306 3372
E-Pos: fanienothnagel@gmail.com

Kantoorure.

Ons Kantoorure vir telefoniese ondersteuning is Maandae en Dinsdae en Donderdae en Vrydae in die oggende van 09h00-13h00. Woensdae word afgesonder vir ons opleidingsdae. In dringende gevalle kan gemeentes ons buite Kantoorure op ons selfone of per WhatsApp kontak.

Vrystaat. (083) 329-1007

Kontakpersoon: Ds Jan Els
Selfoon: (083) 329-1007
E-Pos: janels@infokerk.co.za

Kantoorure.

Maandae - Vrydae: 09h00-13h00.