Calendar


Hoofskerm
Hierdie is die KALENDERPROGRAM waarvoor u al baie lank wag !!!. Met hierdie program sou u jaarliks geweldig baie kan spaar op drukkoste vir u gemeentekalender. U gaan ook baie tyd spaar om die kalender opgestel te kry. U kan bv. aandui dat u elke Sondag om 09h00 'n erediens in die kalender wil plaas. U tik dit slegs een keer in en die program sal dan outomaties die inskrywing vir u doen vir elke Sondag. Met Calendar kan u self 'n professionele kalender uitdruk en net so aan lidmate versprei. Calendar kan ook aangewend word om vir verskillende amptenare bv. die Koster, Orrelis, Saakgelastigde of Leraar(s) elkeen 'n skedule vir 'n maand, kwartaal of jaar ens. mee op te stel. Hierdie kalenders kan apart uitgedruk word, of dit kan saamgevoeg word en in een gesamentlike kalender uitgedruk word.