Die afgelope 26 jaar al ondersteun die Infokerk-span gemeentes suksesvol in die uitvoering van hulle administratiewe verpligtinge. Sonder die genade en hulp van ons Hemelse Vader, waarvoor ons innig dankbaar is, sou ons dit nie kon doen nie.

Lees gerus hier verder en sluit aan by die familie van reeds meer as 1300 tevrede kerke wat Infokerk se produkte gebruik. Ons diens en produkte getuig van jare se ervaring in die ondersteuning en bystand van kerke, skribas en predikante om hulle werk in kerkkantore nie net makliker te maak nie, maar ook meer effektief te maak.

 
 
Enkele kenmerke van Winkerk 7
 1. Tweetalige program (Afrikaans en Engels).
 2. Ontwerp vir Windows 10, maar werk ook op Windows 8 en 7.
 3. Sekuriteit van data is 'n groot prioriteit. Die program maak gebruik van 'n Microsoft SQL Server databasis. (Enige weergawe, maar Infokerk beveel SQL Server 2005 Express weergawe aan, omdat dit kleiner as nuuter weergawes is om af te laai, en makliker om te installeer.)
 4. Toegangsbeheer van gebruikers met verskillende sekuriteitsklarings voorsien addisionele sekuriteit van die data.
 5. Outomatiese rugsteun van data (Sien Backup Buddy) en stoor van data op die Infokerk 'Cloud Server'.
 6. Winkerk 7 kan ewe goed deur klein gemeentes op lossstaande rekenaars gebruik word as deur Makrogemeentes op netwerke.
 7. Met die koms van Winkerk 7 in Aug 2010 het Infokerk 'n unieke konsep van Mylpale in die program bekendgestel. Die woord 'Mylpale' was nog nooit voorheen in enige gemeente program of selfs in die omgangstaal in kerke gebruik nie. Ons het 3 soorte mylpale uit bestaande data oorgeskakel na die mylpaal konsep, naamlik: Doopmylpale, Belydenisafleggingmylpale en Huweliksmylpale. Soos met die herdenking van verjaarsdae het die mylpaalkonsep dit nou ook moontlik gemaak om van die herdenking van bg. 3 mylpale te kan rekord hou. 'n Baie belangrike funksie van mylpale is dat gebruikers eie mylpale kan skep en dan ook van die herdenking daarvan kan rekord hou.
 8. Invoer en seleksie van alle persoonlike besonderhede van lidmate.
 9. Invoer en seleksie van lidmaatskap besonderhede.
 10. Invoer en seleksie van gesinsbesonderhede. Die konsep van gesinne is baie belangrik in gemeentes se bediening en is daarom ook 'n belangrike funksie van Winkerk 7.
 11. Meelewing, gawes en passies van lidmate kan aangedui word.
 12. Groepindelings:
  •  Lidmate kan aan verskillende groepe en/of subgroepe gekoppel word.
  •  Die rolle van lidmate in groepe kan aangedui word.
  •  Aansluit- en uittreedatums kan aangedui word.
 13. Fotos kan aan lidmate gekoppel word.
 14. Die program beskik oor 'n uiters kragtige seleksiefasilliteit om lidmate te kan selekteer.
 15. Argief funksie asook hantering van onaktiewe lidmate.
 16. Verskeie take kan gelyktydig met gemerkte lidmate uitgevoer word. Dit maak die opdatumbring van inligting baie maklik omdat veranderinge aan lidmate nie individueel, een vir een gedoen hoef te word nie. (Die 'Tag' funksie om lidmate te merk is reeds in 1998 met die koms van Winkerk 98 as unieke konsep in die program ingebou en is telkens met elke weergawe van Winkerk verbeter tot die kragtige funksie wat dit vandag in Winkerk 7 is.)
 17. Sondagskoolmodule.
 18. Erediensregister.
 19. Bateregister.
 20. Besluiteregister.
 21. Verlofregister.
 22. Ontwerp eie verslae met enige van 3 verskillende verslagskryfmodules.
 23. Uitvoer van data na verskillende formate.
 24. Tweerigting kommunikasie met lidmate dmv persoonlik gerigte SMS'e asook ePos funksionaliteite. Een van die sterkpunte van die Winkerk 7 SMS'e is dat dit op baie verskillende maniere vooraf geskeduleer kan word om later afgelewer te word.
 25. Die werking van Winkerk 7 is geweldig gebruikersvriendelik. Alle bywerkings word op een skerm gedoen.
  Sien onderstaande skerm.
 
 

Winkerk Online is die nuutste toevoeging tot die administrasie sagteware produkte van Infokerk.

Winkerk Online is die “Aanlyn” weergawe van Winkerk 7. Winkerk Online is tans slegs “Read Only” en kry sy data een maal per week d.m.v. Backup Buddy. Alle bywerkings word steeds in Winkerk 7 gedoen. Backup Buddy maak dan een maal per week 'n backup van die Winkerk 7 data en vervoer dit dan via die internet na Infokerk se “Cloud Server”. Winkerk Online sal mettertyd uitgebrei word, om ook wysiginge op die data te kan aanbring.

 
 
 
 
....kan u gemeente op koers plaas !!

Finkerk is 'n volledige boekhouprogram wat spesifiek ontwikkel is om die
finansiële behoeftes van kerke te akkommodeer.
 
 • Gebruikersvriendelik en baie maklik om te gebruik.
 • Hierdie stelsel is spesifiek ontwerp vir die kerk se behoeftes.
 • Gemaklike invoer van begrotings.
 • Eenvoudige postering van transaksies.
 • Baie maklike bankrekonsiliasie module.
 • Herhalende transaksies word gemaklik in bondels gestoor vir latere gebruik.
 • Alle verslae kan eers in 'n voorskou op die skerm vertoon word alvorens dit na die drukker gedruk word.
 • Verslae word via Windows se "Print Manager" gedruk wat beteken dat daar geen probleme met drukstukke ervaar word nie. Drukspesifikasies word dus in Windows verstel en nie in die program nie.
 • Verslae kan per lidmaat of per wyk gedruk word.
 • Statistiek wat onder andere insluit, die aantal bydrapunte per wyk in vergelyking met die werklike aantal wat per wyk bygedra het, kan maklik gedruk word.
 • Verslae van lidmate wat nie bygedra het, kan baie maklik uitgedruk word.
 • Lidmate se beloofde bydraes teenoor hulle werklike bydraes kan gedruk word.
 • Stelsel is ten volle ouditbaar en word deur ouditeure aanvaar.
 • Transaksies kan ook uitgevoer word na Excel vir addisionele manipulasie van inligting. Ouditeure kan ook die inligting gebruik om hulle state mee op te stel.
 • Finkerk integreer naatloos met Winkerk 7 wat beteken dat lidmaatbesonderhede word slegs in Winkerk 7 ingevoer en is dan tot beskikking vir Finkerk.
 • Debietorders van lidmate word ook uitmuntend hanteer deur gebruikmaking van die bondelopsies en daar is ook 'n direkte koppelvlak met ABSA se Business Integrator program.
 
 
 
 
Hierdie is die KALENDERPROGRAM waarvoor u al baie lank wag !!!. Met hierdie program sou u jaarliks geweldig baie kan spaar op drukkoste vir u gemeentekalender. U gaan ook baie tyd spaar om die kalender opgestel te kry. U kan bv. aandui dat u elke Sondag om 09h00 'n erediens in die kalender wil plaas. U tik dit slegs een keer in en die program sal dan outomaties die inskrywing vir u doen vir elke Sondag. Met Calendar kan u self 'n professionele kalender uitdruk en net so aan lidmate versprei. Calendar kan ook aangewend word om vir verskillende amptenare bv. die Koster, Orrelis, Saakgelastigde of Leraar(s) elkeen 'n skedule vir 'n maand, kwartaal of jaar ens. mee op te stel. Hierdie kalenders kan apart uitgedruk word, of dit kan saamgevoeg
word en in een gesamentlike kalender uitgedruk word.
 
 
 
 
Organoniser is die ouer weergawe van Calendar en kan nog op Windows XP werk.
 
 
 
 
•••  Enkele kenmerke van Backup Buddy vir Finkerk  •••
 • Backup Buddy maak outomaties 1 maal per week 'n rugsteun van die Finkerk data, sonder dat die gebruiker iets hoef te doen.
 • Die program vervoer dan die rugsteun na Infokerk se 'Cloud Server' sodra die rekenaar aanlyn is.
 • Die program kan enige tyd 'gevra' word om 'n rugsteun te maak, indien nodig.
 • Daar word drie weke se rugsteune gestoor.
 • Die program kan 'n maksimum van drie datalêers stoor.
  Gebruikers kan self kies watter 3 lêers wil hulle hê moet Backup Buddy rugsteun.
 
 
 
 
Maak voorsiening vir die rekordhouding van die volgende tipes bedienings van die predikant.
 
 
 
 
Maak voorsiening vir die rekordhouding van die volgende tipes bedienings van die predikant.
 
 1. Groepsbediening Hierdie is die invoerskerm vir optredes. Die datum, tyd vanaf en tyd tot, kan aangedui word. So kan die subtipe, wat deur die gebruiker self gedefinieer word, ook aangedui word. Dan kan daar 'n beskrywing ook aangedui word, asook waar die optrede plaasgevind het, die onderwerp van die optrede asook die teks wat tydens die optrede gebruik was. Die hele inhoud van die optrede kan ook bv. in 'n Microsoft Word dokument gestoor word en hierdie dokument kan ook aan die optrede in VDM gekoppel word.

  'n Baie belangrike funksie is dat optredes ook opsioneel as herhalende optredes aangedui kan word. Daar is verskillende opsies vir herhalings soos in meegaande voorbeeld gesien kan word. Dit is natuurlik ook moontlik om hierdie tipe herhalings by gewone afsprake sowel as by onderhoude met lidmate aan te dui.

 2. Individuele bediening
  Net soos by groepsbediening, kan daar ook individuele onderhoude aan lidmate toegeken word. Hierdie lidmate kan uit Winkerk 7 "Ge-import" word, of die lidmate kan in VDM self ingevoer word. Die subtipe soos bv. Huisbesoek, Siekbesoek ens. kan self aangedui word. Daar kan 'n beskrywing aangedui word en soos by optredes kan daar ook 'n volledige dokument aan die inskrywing geheg word. Die totale dagboek kan ook in A5 formaat uitgedruk word.

 3. Take om te doen
  Daar kan prioriteite, kategorieë , teikendatums vir afhandeling, asook die verantwoordelike persoon, aan take toegeken word. Die beskrywing van die taak self kan ook volledig gedoen word. Verskeie seleksies en druk-opsies is ook beskikbaar.

 4. Biblioteekstelsel
  VDM beskik ook oor 'n volledige biblioteekstelsel, waar alle besonderhede oor die boek, insluitende 'n onbeperkte aantal temas oor elke boek, ingevoer kan word. Die stelsel maak ook voorsiening vir die uitleen en terugontvang van boeke.

 5. Logboekstelsel
  VDM maak verder voorsiening vir 'n Logboekstelsel om motors se ritte mee aan te teken, 'n indekskaartregister, bateregister asook 'n korrespondensieregister. Soos by die besoeke kan die werklike dokument ook aan die inskrywing gekoppel word. Koppelvlakke met ander programme is ook moontlik.
 
 
 

Academix is moontlik die oplossing waarna u al vir 'n lang tyd soek, aangesien dit 'n opvoedkundige program is wat op 'n dinamiese wyse akademiese vordering in al hulle vakke by leerlinge kan bewerkstellig.

 

Academix is ontwikkel deur Info ­ Edu in samewerking met persone uit 'n wye reeks van dissiplines soos bv. die sielkunde, opvoedkunde, arbeidsterapie asook oogkundiges.

 
Kenmerke wat Academix uniek maak is:
 • Program waaroor onderwyser of ouer volledig beheer het.
 • Eie keuse van lettertipes en grootte o.a. die Afrikaanse Graad 1 skrif.
 • Woordeskat en Spelling asook die omskrywings van belangrike woorde.
 • Nege verskillende leestegnieke insluitende 'n leesspoedtoets.
 • Basiese taal ­ en grammatika oefeninge bv. meervoude, verkleinwoorde, sinonieme en antonieme.
 • Insleutel van eie lesmateriaal deur kreatiewe ouer of onderwyser.
 • Verskeidenheid van visuele persepsie oefeninge met vorms, prente, kleure, letters en syfers.
 • Verryk die knap leerder en ondersteun die onderpresteerder.
 • Vorderingsverslae of grafieke van vordering is beskikbaar.
 • Oefeninge om oogspanwydte te optimaliseer.
 • Program is ten volle tweetalig en bevat 180 Afrikaanse en 180 Engelse leeslesse, (Laerskool) asook 100 Afrikaanse en 100 Engelse lesse vir die Hoërskool. Elke les het spelwoorde, begripstoetsvrae asook woordspeletjies met die belangrike woorde uit die les.
 • Daar is 'n verskeidenheid van woordspeletjies asook ander speletjies vir visuele persepsie asook geheue en konsentrasie speletjies.
 • Die Hoërskoolë module bevat ook heelwat grammatikale oefeninge.
 
 
 
 
 • Gemeente Administrasie
 • Gemeente Finansies
 • Rugsteun Sagteware
 • Kalenders
 • Administrasie vir Predikant se studeerkamer
 • Opvoekundige Sagteware
 • Opleiding:
 •   Infokerk Produkte
    Windows en Microsoft Office
    Algemene kantoor administrasie
 
 
 
 • Die eerste voorlopers van Infokerk se gemeente administrasie sagteware is reeds in die laat 1980's aan gemeentes beskikbaar gestel. Die program het daardie tyd MegaKerk geheet, en is later herdoop na GoodX Kerk. Met die stigting van Infokerk Rekenaar Konsultante BK in 1993 is die program weer herdoop na Kerkkantoor. Die program was op daardie tyd 'n DOS program en het op 2 x 360kB 'floppies' gepas.
 • Die eerste Windows weergawe van die program het in 1996 die lig gesien.
 • Winkerk 7 word tans in reeds meer as 1300 kerke gebruik.
 • Bykans 500 predikante gebruik VDM.
 • Bykans 600 gemeentes gebruik Finkerk.
 • Daar is reeds meer as 700 gebruikers geregistreer vir WinkerkOnline.
 • Reeds bykans 1000 gemeentes gebruik Backup Buddy.
 
 
 
 • R974 registrasiefooi.
 • Maandelikse lisensiefooi wat wissel van R95 per maand tot R600 per maand afhangende van die aantal lidmate van 'n gemeente.
 
 
 
 • Die reg om die program te mag gebruik. Die reg sluit lisensies in vir die kerkkantoor sowel as predikante en/ of jeugewerkers solank die kerkraad dit goedkeur en die gebruik van die program in belang van die gemeente is.
 • Gratis telefoniese ondersteuning.
 • Gratis opleiding, solank die opleiding op geskeduleerde datums bygewoon word. Opleding teen koste kan wel op gemeentes se persele aangebied word.
 • Gratis opgraderings.

 
 
 
  +2712 664 3465    
       
  Ma, Di, Do & Vr   (09h00 - 13h00)
       
  Kontakpersone:    
  Ds Jan Venter:
  +2782 457 0456
  jan@infokerk.co.za
       
  Mnr Jandri Venter:
  +2782 854 4274
  jandri@infokerk.co.za
       
  +2721 782 1280    
       
  Kontakpersoon:    
  Ds Danie Batt:
 
  danie@allawah.co.za
       
  +2783 329 1007    
       
  Kontakpersone:    
  Ds Jan Els:
  +2783 329 1007
  janels@telkomsa.net
 
Mev Nerina Els:
  +2783 463 2016
  nerinaels@mtnloaded.co.za
       
  +2760 527 9893    
       
  Kontakpersoon:    
  Ds Jamie Rheeder:
  +2760 527 9893
  rheederjamie@gmail.com
       
  (00264) 81 789 5445    
       
  Kontakpersoon:    
  Mev Edna Ras
  (00264) 81 789 5445
  ras.edna@gmail.com
   
 
 
 • R1800 plus R100 per maand, waarby Backup Buddy vir Finkerk ingesluit is.
 • Opleiding in Gauteng en Natal word deur Ouditeursfirmas hanteer en in die Vrystaat, Kaap en Namibië deur Infokerk se plaaslike kantore.
 • Kostes vir opleiding is nie in die maandelikse lisensiefooi ingesluit nie.
 • LW: Finkerk kan nie sonder Winkerk 7 gebruik word nie.
 
 
 
 • Calendar kan aangekoop word teen R1150-00. Die koste van opgraderings is nie in bg pryse ingesluit nie.
 
 
 
 • Backup Buddy vir Winkerk 7 kos
  R45 per maand.
 • Backup Buddy vir Finkerk kan nie alleen sonder die Winkerk module gebruik word nie, en kos R30 per maand ekstra wat saam met die Backup Buddy bedrag vir Winkerk 7 verhaal word.
 
 
 
 • VDM is beskikbaar teen 'n eenmalige aankoopprys van R456.
 • LW: Elke predikant in die gemeente moet 'n aparte VDM aankoop. Die VDM word in die dominee se naam geregistreer en daarom kan die dominee sy program met hom saamneem indien hy na 'n ander gemeente beroep word.
 
 
 
 • Academix word deur tersiêre instansies soos oa. die PUKKE gebruik.
 • Academix word deur meer as 500 skole gebruik.
 • Academix is reeds deur meer as 5000 ouers aangekoop vir gebruik van hulle kinders tuis.
 
     
  Tuisprogramme is beskikbaar teen  
 
 • R3000 vir 8 grade. (Gr 0 - 7) in Afrikaans en Engels
 • R4000 vir 13 grade (Gr 0 - 12) in Afrikaans en Engels.
 • Skoolprogramme se pryse wissel na gelang van die aantal rekenaars waarop dit gelaai moet word.